Oudertevredenheidspeiling

Om de 2 jaar wordt er een oudertevredenheidspeiling gehouden over het onderwijs op de Nobelaer. De door de ouders gegeven suggesties worden gezien als verbeterpunten en omgezet in een plan van aanpak.

In november 2016 zijn er 121 oudertevredenheidspeilingen verstuurd naar de ouders van de leerlingen van de Nobelaer. Er kwamen 76 ingevulde oudertevredenheidspeiling retour. Een geweldig respons van 62,8%.

 

De gemiddelde beoordeling van de ouders voor de Nobelaer is ruim voldoende. Er komen in de peiling geen uitschieters naar beneden of naar boven voor. Er zijn geen resultaten die onvoldoende scoren.

 

Een plan van aanpak wordt komend schooljaar en de jaren daarna in gang gezet. Dit gaat over de subvragen die in de categorie voldoende vallen en die we verder gaan uitwerken:

  • Op school leren kinderen goed om te gaan met de sociale media
  • De school organiseert activiteiten die mij inzicht geven in het onderwijs op school
  • Ouders zijn tevreden over hoe de leerkrachten hen informeert over de aanpak in de groep.