Kik

AVG

De AVG is van ons allemaal.

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy wet, de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden. De AVG regelt de werking van bescherming van persoonsgegevens en toestemming voor gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal van kinderen, ouders , medewerkers en partners van onze school.

Functionaris bescherming persoonsgegevens

Binnen het samenwerkingsverband Goeree Overflakkee (SWVGO) is een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld om de scholen te begeleiden bij het implementeren van de AVG. De FG voor het SWVGO is mevrouw Astrid van der Waal. Zij is bereikbaar per e-mail via het adres: A.vanderwaal@swvgo.nl.

Op de Nobelaer begeleidt en onderhoudt de onderwijsmanager de implementatie en in stand houden van de AVG.