AVG

De AVG is van ons allemaal.

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy wet, de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden. De AVG regelt de werking van bescherming van persoonsgegevens en toestemming voor gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal van kinderen, ouders , medewerkers en partners van onze school.

Functionaris bescherming persoonsgegevens

Binnen het samenwerkingsverband Goeree Overflakkee (SWVGO) is een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld om de scholen te begeleiden bij het implementeren van de AVG. De FG voor het SWVGO is mevrouw Astrid van der Waal. Zij is bereikbaar per e-mail via het adres: A.vanderwaal@swvgo.nl.

Op de Nobelaer begeleidt de onderwijsmanager de implementatie van de AVG.

De komende maanden zijn we bezig met:

  • werken volgens een stappenplan om de medewerkers, ouders en partners van het onderwijs te informeren over wat zij moeten weten en wel of niet moeten doen om datalekken of ongewenst gebruik van persoonsgegevens en/of beeldmateriaal van kinderen, ouders en interne en externe partners te voorkomen;
  • maken we het privacyreglement en de gedragscode voor medewerkers van de Nobelaer 'AVG proof'. Deze worden opgenomen in het kwaliteitshandboek;
  • vragen ouders actief en specifiek toestemming te geven voor gebruik van beeldmateriaal van hun kinderen;
  • brengen wij in een inventarisatielijst in kaart welke dossiers en IT systemen persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers worden opgeslagen en door wie en vanuit welk recht en/of verplichting deze gegevens kunnen worden ingezien en verwerkt.

We houden tijdens de implementatie van de AVG de volgende uitgangspunten voor ogen:

  • voldoen aan wet- en regelgeving;
  • de privacy van medewerkers, ouders en kinderen beschermen;
  • datalekken voorkomen;
  • 'werkbare' procedures en werkinstructies creëren.