vergaderverslagen

Hier vindt u de verkorte notulen van de vergaderingen om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en agendapunten. 


-------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen MR (medezeggenschapsraad) 16 november 2021 

Agenda van de vorige keer is besproken en goed gekeurd.
Het team van de school zou naar de NOT gaan als teamuitje. (Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling)
Maar het team heeft besloten niet te gaan i.v.m. de laatste coronamaatregelen.
De MR kan dit schooljaar kiezen voor scholing. Tijdens de vergadering bespreken we de verschillende opties.
Het activiteitenplan is doorgrondig doorgenomen met elkaar. Nieuwe actiepunten worden meegenomen.
Het was een vruchtbare vergadering. De volgende vergadering is dinsdag 8 februari.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen MR (medezeggenschapsraad) 6 januari 2021


Onze maandelijkse vergadering van de MR is weer geweest vanavond. Ondanks dat we in een onzekere periode zitten vanwege Corona zijn er toch belangrijke dingen die er besproken moeten worden. De notulen van de vorige vergadering is besproken en goedgekeurd. Daarnaast hebben we het over de maatregelen, veranderingen en afspraken gehad omtrent Corona. Na de informatieavond over het mogelijk veranderen van de schooltijden wordt een eerste peiling uitgezet. Let op, uw stem telt! Daarnaast hebben we het gehad over de pilot van het schoolzwemmen. Eind van dit schooljaar wordt het schoolzwemmen er nogmaals geëvalueerd.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen MR (medezeggenschapsraad) 2 december 2020


Onze maandelijkse vergadering van de MR is weer geweest vanavond. De notulen van de vorige vergadering is goedgekeurd en de notulen van de KMR zijn besproken. De KMR is de Kinder Medezeggenschapsraad van de Nobelaer. De kinderen hebben een heleboel punten aangeleverd. Ze hebben het o.a. gehad over de indeling van het schoolplein, meer groen op het plein, knikkerpotjes, meer speelgoed in de schuur, enz. De leerlingen hebben bedacht om de emballage bonnen van de Albert Heijn te kunnen gebruiken om geld in te zamelen.  

Daarnaast hebben we een stappenplan gemaakt voor het uitzetten van een peiling over de schooltijden. Het is erg belangrijk dat u mening met ons wordt gedeeld. Tevens hebben we het gehad over de naderende verkiezingen van de MR leden. Woensdag 6 januari zal onze volgende vergadering zijn.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen MR (medezeggenschapsraad) 11 november 2020

Beste ouders en verzorgers, vanavond hebben we de tweede bijeenkomst van de MR gehad. Hierin hebben we verschillende onderwerpen besproken. Uiteraard de ontwikkelingen omtrent corona zijn weer besproken. Daarnaast hebben we het over de Sint en Kerstviering gehad. U wordt hier uiteraard nog over geïnformeerd omdat beide vieringen nog niet concreet en uitgewerkt zijn. Daarnaast willen we u attenderen op het feit dat wanneer u bespreekpunten heeft, u van harte welkom bent bij de MR. Dit kan o.a. door een MR lid persoonlijk te benaderen, maar we hebben ook een eigen e-mailadres. Voelt u dus vrij om contact met ons op te nemen. Wij zijn hier juist erg blij mee! Hieronder staat het e-mailadres van de MR nogmaals vermeld. Woensdag 2 december om 19.30 uur zal onze volgende vergadering zijn.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen MR (medezeggenschapsraad) 30 september 2020

Beste ouders en verzorgers, het is vandaag woensdag 30 september en we zijn nu alweer enkele weken begonnen met het nieuwe schooljaar. Vandaag zijn we weer voor het eerst bij elkaar gekomen als MR. We hebben het gehad over de start van het schooljaar, ontwikkelingen omtrent Corona en de laatste persconferentie. Daarnaast hebben we alle punten van het werk verdelingsplan van de MR besproken en onze actiepunten scherp staan! We hebben er weer erg veel zin in met elkaar. Het MR jaarverslag zal met u worden gedeeld via de Parro app. Daarnaast willen we u attenderen op het feit dat wanneer u bespreekpunten heeft, u van harte welkom bent bij de MR. Dit kan o.a. door een MR lid persoonlijk te benaderen, maar we hebben ook een eigen e-mailadres. Voelt u dus vrij om contact met ons op te nemen. Wij zijn hier juist erg blij mee! Hieronder staat het e-mailadres van de MR nogmaals vermeld. Woensdag 11 november om 19.30 uur zal onze volgende vergadering zijn.


mr@kbsnobelaer.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen MR (medezeggenschapsraad) 12 februari 2019

 

Notulen van de vorige keer zijn goedgekeurd.

We hebben ons voorbereid op de gezamenlijke vergadering met het bestuur. 

Deze vergadering zal maandag 17 februari plaatsvinden.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen MR (medezeggenschapsraad) 11 december 2019

 

We hebben het over de invulling van het overblijven gehad. Met name de financiële kosten hiervan. Er komt hier nog een uitgebreide nieuwsbrief over.  

 

Verder zijn er wat ouders die punten hebben aangegeven bij de MR. De MR heeft deze punten besproken. De school is erg blij dat ouders de MR weten te vinden en gaan met deze punten zeker aan de slag. Blijft u vooral de MR opzoeken, we hebben uw informatie nodig om onszelf te kunnen verbeteren. Heel veel dank hiervoor.

 

De volgende vergadering is woensdag 8 januari 2020

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen MR (medezeggenschapsraad) 13 november 2019

 

We hebben het met elkaar over verschillende onderwerpen gehad.

Deze onderwerpen waren o.a. de gymtijden, Engels en Snappet.

 

De volgende vergadering is woensdag 11 december.

-------------------------------------------------------------------------------------------
MR cursus - 30 oktober 2019 

We hebben als MR een cursus gevolgd, bij het CNV, om ons nog verder te verdiepen in de regelgeving en mogelijkheden als MR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen MR (medezeggenschapsraad) 11 oktober 2019

 

De inspectie is geweest. De inspecteur was zeer te spreken over onze school. We hebben een GOED gekregen! Dat betekent dat we ons als school profileren boven andere scholen. Met name de zicht op ontwikkeling van de leerlingen was erg goed. We zijn hiermee een voorbeeld voor de andere scholen. De inspectie komt nu pas weer na 4 jaar terug! We zijn hier als school uiteraard erg trots op.

 

Wanneer het inspectierapport binnen is, zal dit rapport geplaatst worden op de site ter inzage.

 

Het gedragsprotocol is opgezet. Deze hebben we uitvoerig doorgenomen. Er komt een aparte nieuwsbrief hierover. Het protocol wordt op de website gepubliceerd. 

 

De Nobelaer gaat dit schooljaar starten met “Parnassys schoolkassa”. Dit houdt in dat de financiën digitaal geregeld gaan worden. Denk aan de vrijwillige bijdrage, schoolkamp, schoolreis, e.d. De ouders zullen hier op korte termijn een brief met uitleg vanuit de school over krijgen. 

 

We hebben het ook nog over de ouderbetrokkenheid gehad binnen de school. Voorheen kregen de ouders een lijst mee om zich op in te tekenen voor de activiteiten. Dit jaar is deze lijst niet meegegeven om verschillende redenen. Er wordt binnen de school gekeken hoe er dit schooljaar vorm aan gegeven kan worden. 

 

De volgende bijeenkomst is 30 oktober. De MR heeft dan een cursusavond.

De volgende vergadering is 13 november.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen MR (medezeggenschapsraad) 17 september 2019

 

De eerste vergadering van de MR is weer een feit!

 

Op 30 september en 1 oktober komt de inspectie op school. Dit staat los van het inspectiebezoek van vorig schooljaar. Dezelfde inspecteur die er vorig schooljaar was komt nu wel weer een kijkje nemen bij ons op school. We zijn benieuwd!

 

De GMR wil dit schooljaar o.a. aan de slag gaan met de volgende onderwerpen;

  • Gedragsprotocol
  • Communicatie naar ouders
  • Schooltijden beleid
  • Gymtijden

De volgende vergadering is op vrijdag 11 oktober 2019