Handig om te weten

Haal- en brenggedrag

Wij zijn een school waar uiteraard veiligheid bovenaan staat. Ook u als ouder kunt daaraan meewerken door het goede voorbeeld te geven. Komt u uw zoon of dochter met de auto brengen of halen, parkeer dan op de plaatsen waar het mag en kan. Op de verhoging in de Julianastraat/ Hilstraat mag u niet parkeren. Laat voldoende ruimte over bij de zebrapaden zodat er goed overzicht is voor de kinderen bij het oversteken.

 

Fietsen

Wij stellen het op prijs dat de kinderen, die in de buurt van de school wonen, zoveel mogelijk te voet naar school komen. Wij raden de kinderen aan hun fiets op slot te zetten en het sleuteltje in bewaring te geven bij de leerkracht. De kinderen van groep 1 en 2 zetten hun fiets in de stalling bij het kleuterplein.

 

Gymmen

De kinderen uit groep 3 t/m 8 gymmen 1 keer per week op maandag. De tijden staan vermeld oin de nieuwsbrief. Daarnaast krijgen de kinderen 1 keer per week een speelles op het plein op dinsdag. Volgens de "Beweegwijsmethodiek". 

 

 

Luizencontrole

Na de vakanties controleert “de luizencommissie” alle kinderen in elke groep op hoofdluis.

De data van de luizencontroles staan op de activiteitenkalender. Mocht het zich voordoen dat uw kind hoofdluis heeft, dan belt de directeur de ouders persoonlijk. Het kind moet opgehaald en thuis behandeld worden met speciale shampoo. Indien uw kind na de behandeling luizenvrij is, kan uw kind weer naar school komen. Als er meerdere kinderen in een groep hoofdluis hebben, dan worden alle ouders van die groep per brief ingelicht. Na 2 weken vindt een herhalingscontrole plaats in die groepen waar luizen zijn gesignaleerd.

 

Verjaardagen

De kleuters vieren feestelijk hun verjaardag in de groep, waarbij de ouders aanwezig mogen zijn. De kinderen van groep 3 t/m 8 vieren de verjaardag ook in de groep en trakteren voor de pauze in de groep. Broertjes en zusjes mogen ze ook een traktatie geven. Een traktatie is een (gezonde) lekkernij die de jarige kan uitdelen. Op deze manier is de jarige die dag het middelpunt van de groep. Alle jarigen mogen een cadeautje komen grabbelen bij meester John.

 

Verjaardagen juffen en meesters

Een juf of meester die jarig is, wordt door alle groepen toegezongen in de hal. De leerkrachten vieren hun verjaardag in de groep. Ouders worden via de mail op de hoogte gesteld door een leerkracht wanneer en hoe de verjaardag in de groep gevierd wordt.

 

Wens voor bijzondere gelegenheden

Als uw kind iets wil maken voor opa/oma/moeder/ vader, wilt u hem/haar dan minstens drie dagen van te voren een briefje meegeven. Dit geldt speciaal voor de kinderen van groep 1/2. De oudere kinderen kunnen zelfstandig iets maken voor een bijzondere gelegenheid.

 

Toedienen medicijnen onder schooltijd.

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per  dag moeten gebruiken, dus ook tijdens lesuren. Ouders kunnen aan de schoolleiding en/of leerkracht vragen deze middelen te verstrekken. Schriftelijke toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk. Dit geldt ook voor de minder heftige medicijnen, zoals neusspray of paracetamol. 
Voor IEDER medicijn hebben wij een verklaring nodig van de ouder(s)/verzorger(s). Dit formulier kunt u hier vinden. Dit formulier kunt u ook vragen aan de leerkracht van uw kind. Zonder deze verklaring kunnen wij geen medicijnen toedienen.