Groep 9 Uitblinkers

De school heeft beleid opgesteld voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Kinderen die in aanmerking komen op basis van de criteria in het opgestelde beleid kunnen deelnemen aan de activiteiten in groep 9. In het informatieboekje groep 9 staat alles over groep 9 Uitblinkers.

 

In groep 9 verzorgen we onderwijs aan ‘uitblinkers’ voor wie meer uitdaging naast de reguliere lessen nodig is. ‘Uitblinkers’ denken, leren en functioneren op hun eigen manier. Naast uitdagingen op cognitief gebied hebben zij behoefte aan sociale contacten met ontwikkelingsgelijken. In groep 9 kan aan deze behoeften tegemoet gekomen worden.