Historie

De Nobelaer heeft zijn naam te danken aan Cornelis de Nobelaer, een ambachtsheer die zich inzette voor de Rooms Katholieke kerk. Hij was de voornaamste grondlegger van de katholieke parochie in Oude Tonge. We spreken dan over de tijd rond 1600.