Kik

Identiteit

Onze school is een katholieke school. Op onze school zitten ook kinderen zonder kerkelijke achtergrond. Iedereen is bij ons van harte welkom.

 

Op school besteden wij aandacht aan de kerkelijke feestdagen en eenmaal in de twee jaar krijgen alle groepen voor Pasen een rondleiding in de kerk.

 

Voor de godsdienstlessen gebruiken wij de methode “Trefwoord”. De methode werkt vanuit thema’s die hun oorsprong vinden in een serie bijbelverhalen. De thema’s worden vanuit verschillende kanten belicht, zodat ervaringen uit de wereld van de kinderen aan bod komen. De lessen geven ruimte voor het stellen van vragen en bespreken van hedendaagse gebeurtenissen. Tijdens de lessen worden verschillende werkvormen gebruikt zoals kringactiviteiten, interviews en zoekopdrachten. In de hogere groepen is er aandacht voor andere wereldgodsdiensten en levensvisies.