Snappet

De kinderen van groep 4 t/m 8 maken de reken- en spellingslessen met behulp van het programma Snappet. Het chromebook dient als interactieve (slimme) vervanging van de huidige (werk-) boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. Voor de school is het een onderwijsinhoudelijk sterk instrument en daarnaast redelijk betaalbaar. De leerkracht geeft de gewone lesinstructie met behulp van het digibord. De leerling maakt de opgaven echter via de chromebook en niet meer in een schrift. Hij of zij ziet daardoor meteen of de opgave goed is gedaan. Is de opdracht fout, dan kan de leerling de opdracht meteen zelf verbeteren. Zo ontvangen de leerlingen directe feedback en hoeven zij niet meer wachten tot de leerkracht de antwoorden heeft nagekeken. Indien kinderen nog moeite hebben met bepaalde opdrachten, kan de leerkracht deze opdrachten extra klaarzetten in het programma.