competentieprofielen

Competentieprofielen bestuur KBS De Nobelaer.

Inleiding.
Competenties zijn persoonlijke kwaliteiten in termen van vaardigheden, stijl en
kennis waarover een bestuurslid moet beschikken om zijn of haar taken met
succes te kunnen realiseren. Op te merken valt dat de druk vanuit de PO-raad alsmede de naleving van Code goed bestuur in primair onderwijs ten aanzien van de bedrijfsvoering een dwingende vraag naar professionaliteit in alle geledingen van het bestuur een nadrukkelijke rol spelen in het tot stand komen van de competentieprofielen.
In de huidige samenstelling van het bestuur voert een gekozen algemeen bestuurslid ook de portefeuille van het vice-voorzitterschap. Het is nu een logische verbinding van logistieke taken en overzichtstaken. Bij een nieuwe samenstelling is het advies om het vice-voorzitterschap wederom bij een algemeen bestuurslid te positioneren.

 

Link naar de competentieprofielen bestuur.