Klachtenregeling

Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, kunt u dit het beste eerst melden bij de betreffende groepsleerkracht.
Als dat overleg naar uw mening te weinig oplevert, kunt u contact opnemen met de directeur. Mocht ook dat niet naar tevredenheid verlopen, dan hanteren we op school ook de “klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs”. De school is aangesloten bij de klachtencommissie van de Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, Postbus 481, 3440 AL Woerden, tel. 0348 - 744100. De externe vertrouwenspersoon van de school is Dhr. J.A.E. Gloudemans, West-Achterweg 10, 3255 AZ Oude-Tonge, tel. 0187 - 641033.