Kik

Team

                

Directeur

Mischa Put                     
Aanwezig op maandag, dinsdag- en donderdagochtend

 

De directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op De Nobelaer. Zij houdt zich bezig met organisatorische zaken, beleid, etc. Zij onderhoudt het contact met de voorzitter van het bestuur, de medezeggenschapsraad en directies van andere scholen. Tot haar takenpakket behoren ook het personeelsbeleid, de financiën en huisvesting.

 

De directeur is tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit en de opbrengsten op de Nobelaer. Zij geeft vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het onderwijs. 

 

Adjunct directeur 

Michael Schellevis 

Ambulant op dinsdag

 

Ondersteunt de directeur in haar taken en voert zijn eigen taken uit. 

 

Intern begeleider

Inge Noordzij                 
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag                                      

De intern begeleider is er om de leerkracht te ondersteunen in de zorg voor de kinderen en de onderwijsresultaten. De ontwikkeling van de kinderen van elke groep worden op vaste momenten besproken. De intern begeleider analyseert leer en/of gedragsproblemen en onderzoekt welke onderwijsbehoeften een kind heeft en hoe het kind geholpen kan worden.  Zij onderhoudt de contacten met de externe instanties die het kind onderzoeken. Leerkrachten                  

Juf Irma van der Zande    

Juf Kimmy den Otter                                    

Juf Linda van Bergen   

Juf Nathalie Bosman                

Juf Marleen van Noort

juf Romy van Heemst

Juf Desiree Guldemeester 

Juf Marjoleine Van Meer

Meester Michael Schellevis

Juf Hester van der Brugghen 

Juf Anne van Rumpt  
Juf Annet Nelisse    

Juf Linda van Meurs 


De leerkrachten hebben de directe verantwoordelijkheid voor één van de groepen in de school. Zij kunnen fulltime of parttime werken in de groep.
                  

Leerkrachten met een extra taak

De school heeft verschillende leerkrachten met een extra taak (LC-functie): meester Michael en juf Nathalie. Zij hebben scholing gevolgd in een specifiek vakgebied. Zij zijn mede beleidmakers en een vraagbaak om de andere leerkrachten te helpen.

Meester Michael heeft zich verdiept in het onderwijs aan uitblinkers en leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging. Daarnaast heeft hij de opleiding ‘Rots en Water’ gevolgd. Dat is een sociaal emotioneel programma dat kinderen helpt weerbaarder te worden. Juf Nathalie is de coördinator van de groepen 1/2. 

  

Onderwijsassistenten:

Er zijn verschillende onderwijs assistenten aanwezig op school. Zij ondersteunen de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

- Juf Linda van Meurs

- Juf Polyana Pollemans 

- Juf Melike Briegoos

- Juf Leona Olree

 

 

Vertrouwenspersoon

Inge Noordzij

 

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s met een vertrouwelijke vraag of klacht over de school. De gesprekken met de interne vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk.

 

Aandachtsfunctionaris

 

De aandachtsfunctionaris kindermishandeling beschikt over benodigde vaardigheden en kennis om een zorgproces af te wikkelen volgens de Wet Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. De aandachtsfunctionaris functioneert als contactpersoon voor algemene informatie en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Extern betrokkenen bij het team

Begeleider Passend onderwijs: Lydia Terlouw

Ontwikkelingspsychologe: Willemienke Bal-Arensman
Schoolmaatschappelijk werker: Daisy Brekelmans

 

Verder bieden wij plaats aan stagiaires van de PABO Thomas More en het Albeda College.