Kik

Team

                

Directeur

John Damen                  

 

De directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op De Nobelaer. Hij houdt zich bezig met organisatorische zaken, beleid, etc. Hij onderhoudt het contact met de voorzitter van het bestuur, de medezeggenschapsraad en directies van andere scholen. Tot zijn takenpakket behoren ook het personeelsbeleid, de financiën en huisvesting.

 

Onderwijsmanager

Mischa Put                     
Aanwezig op dinsdag, woensdag- en donderdagochtend

 

De directeur wordt ondersteund in haar taken door de onderwijsmanager. Samen met de directeur is de onderwijsmanager verantwoordelijk voor de kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs op De Nobelaer. De onderwijsmanager geeft samen met de directeur vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het onderwijs. Zij is verantwoordelijk voor professionalisering van het team en het begeleiden van Passend Onderwijs. De onderwijsmanager heeft in principe geen lesgevende taken.

 

Intern begeleider

Inge Noordzij                 
Aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag                                            

De intern begeleider is er om de leerkracht te ondersteunen in de zorg voor de kinderen en de onderwijsresultaten. De ontwikkeling van de kinderen van elke groep worden op vaste momenten besproken. De intern begeleider analyseert leer en/of gedragsproblemen en onderzoekt welke onderwijsbehoeften een kind heeft en hoe het kind geholpen kan worden.  Zij onderhoudt de contacten met de externe instanties die het kind onderzoeken. Leerkrachten                  

Juf Vanessa Holleman                              

Juf Irma van der Zande    

Juf Kimy den Otter                                    

Juf Linda van Bergen   

Juf Nathalie Bosman                

Juf Marleen van Noort

juf Romy van Heemst

Juf Desiree Guldemeester 

Juf Monique Rijk

Juf Marjoleine Van Meer

Meester Michael Schellevis

Juf Hester van der Brugghen 

Juf Yvette de Jong   

Juf Anne van Rumpt  
Juf Annet Nelisse    


De leerkrachten hebben de directe verantwoordelijkheid voor één van de groepen in de school. Zij kunnen fulltime of parttime werken in de groep.
                  

Leerkrachten met een extra taak

De school heeft verschillende leerkrachten met een extra taak (LC-functie): meester Michael, juf Nathalie en juf Monique. Zij hebben scholing gevolgd in een specifiek vakgebied. Zij zijn mede beleidmakers en een vraagbaak om de andere leerkrachten te helpen.

Juf Monique is NLP-coach. Meester Michael heeft zich verdiept in het onderwijs aan uitblinkers en leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging. Daarnaast heeft hij de opleiding ‘Rots en Water’ gevolgd. Dat is een sociaal emotioneel programma dat kinderen helpt weerbaarder te worden. Juf Nathalie is de coördinator van de groepen 1/2. 

 

Organisatieondersteuner en leraarondersteuner

Erica Janssen en Esther de Jong                              

 

Onze organisatieondersteuner verricht allerlei werkzaamheden in de school. Zo beheren zij het magazijn, onderhouden de materialen in en op het schoolplein, kopieren en verrichten ondersteunende werkzaamheden voor de leerkrachten. Daarnaast begeleiden zij als leraarondersteuner ook leerlingen onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht.

 

Onderwijsassistenten:

Er zijn verschillende onderwijs assistenten aanwezig op school. Zij ondersteunen de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

- Groep 1/2: juf Polyana Pollemans en juf Francisca Mau-Asam

- Groep 3/4: juf Linda van Meurs

- Groep 5/6: juf Jessica Zeeman

- Groep 7/8: juf Femke Groenewegen

 

Vertrouwenspersoon

Inge Noordzij

 

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s met een vertrouwelijke vraag of klacht over de school. De gesprekken met de interne vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk.

 

Aandachtsfunctionaris

Monique Rijk

 

De aandachtsfunctionaris kindermishandeling beschikt over benodigde vaardigheden en kennis om een zorgproces af te wikkelen volgens de Wet Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. De aandachtsfunctionaris functioneert als contactpersoon voor algemene informatie en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Extern betrokkenen bij het team

Begeleider Passend onderwijs: Marjolein Moeliker

Ontwikkelingspsychologe: Willemienke Bal-Arensman
Schoolmaatschappelijk werker: Hannie Vermeulen

 

Verder bieden wij plaats aan stagiaires van de PABO Thomas More en het Albeda College. In dit schooljaar zijn de volgende stagiaires aanwezig:

- Nathalie Schot (stagiaire onderwijs assistent)

- Leona Olree (stagiaire leerkracht groep 8)