De 7 eigenschappen van Covey

Werken aan sociale vaardigheden en skills met de 7 Gewoonten van Covey.

Als team van De Nobelaer hebben wij in 2020 gekozen om ons te verdiepen in de vaardigheden die horen bij de 7 gewoonten van Covey.

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt op onze school. Wanneer je je veilig en ‘gezien’ voelt, kun je tot leren komen. 

Wij kiezen voor deze aanpak omdat wij ervan overtuigd zijn dat het belangrijk is om  je bewust te zijn van deze gewoonten. Als kind en later als volwassenen ontwikkel je zo een houding die jou en je omgeving op een positieve manier stimuleert . 

 

Wat willen wij als team meegeven aan onze leerlingen?

Wij willen onze leerlingen helpen bij het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden en ze effectief leren communiceren. Denk hierbij aan: beter leren samenwerken met anderen, zelfredzaam en ondernemend zijn. Wij willen graag dat kinderen onze basisschool goed doorlopen en daarna succesvol zijn in hun vervolgopleiding. 

 

Hoe worden de 7 gewoonten aangeboden?

Wij werken in alle klassen met het boek: De 7 eigenschappen van Happy Kids (Sean Covey). Hiernaast heeft ieder leerjaar aangepaste werkvormen om te werken aan een gewoonte. Iedere week staat een gewoonte in de school centraal.
Er worden 7 gewoonten aangeboden, die een basis bieden om persoonlijk te groeien en sterk te staan. Zowel op school als op de sportclub, thuis en je vervolgopleiding, kortom; in het leven.

De eerste drie gewoonten gaan over jezelf, over keuzes maken, verantwoordelijkheden en doelgerichtheid:


* Wees proactief (je maakt je eigen keuzes)
* Begin met het einddoel voor ogen (maak een plan)
* Belangrijke zaken eerst (eerst werken, dan spelen)


Daarna drie gewoonten over ‘samen’, hoe krijg je met anderen dingen voor elkaar:
* Denk win-win (zoek naar voordeel voor iedereen)
* Eerst begrijpen, dan begrepen worden (luisteren voordat je praat)
* Creëer synergie (samen bereik je meer)


En om dit jezelf in balans te houden (mind, spirit, body en heart):
*Houd de zaag scherp (evenwicht voelt het best)

Voor het aanleren van de 7 gewoonten is modeling essentieel. De leraren zijn degenen die de 7 gewoonten voordoen en tot leven brengen: ‘Leerkrachten doen wat ze deden, maar geven er nieuwe woorden aan. 

Bij de 7 gewoonten werk je eerst aan je eigen keuzes, verantwoordelijkheden en doelgerichtheid en dan pas kijk je hoe je met anderen dingen voor elkaar kunt krijgen. Leerlingen die leren en werken volgens de 7 gewoonten: 

  • voelen zich in staat hun (school)leven zelf vorm te geven 

  • denken meer na over de keuzes in hun leven en studie 

  • nemen meer initiatief en verantwoordelijkheid op school 

  • stellen realistische doelen en verbinden zich hieraan  

  • kunnen belangrijke zaken scheiden van onbelangrijke 

  • kunnen luisteren en hun oordeel uitstellen

  • herkennen in samenwerking elkaars talenten en zetten deze in

Geen lesmethode, maar voorbeeldgedrag van de leraar