Visie en Uitgangspunten

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven.

De Nobelaer realiseert Goed en Doordacht Onderwijs, dat aansluit bij verschillen tussen kinderen, hen meer verantwoordelijk maakt voor hun eigen leerproces en gericht is op het ontwikkelen van talenten. Hierbij richten wij ons op de 7 eigeschappen van Covey, waarbij we de leerlingen helpen bij het ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden. 

De Nobelaer ontwikkelt zich tot een professionele leergemeenschap.

Met het oog op de brede ontwikkeling van kinderen realiseert de Nobelaer een doorgaande lijn in het leren en ontwikkelen van kinderen van vier tot twaalf jaar, op cognitief, sociaal, emotioneel en motorisch gebied. Het team is hierbij van mening, dat het van belang is rekening te houden met de drie basisbehoeften van kinderen: competentie, relatie en autonomie. Dit betekent dat wij de kinderen voldoende groeikansen moeten bieden om hun zelfstandigheid te ontwikkelen, in hun vaardigheden en in hun denken. Het betekent ook dat wij veel aandacht willen geven aan het ontwikkelen van het zelfvertrouwen van kinderen en het belangrijk vinden dat ze met veel plezier naar school komen.

 

De Nobelaer staat open voor alle kinderen die passen binnen ons zorgprofiel. We hebben respect voor elkaar en luisteren naar elkaar. Onze medewerkers zijn betrokken, geïnteresseerd en tonen begrip. Wij werken samen met ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun kind. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en van ons zelf. Het streven naar kwaliteitsverbetering is vanzelfsprekend.

Een belangrijk fundament voor de relaties met kinderen, ouders, team en samenwerkingspartners is vertrouwen. Een basis om een duurzame relatie op te bouwen. Vertrouwen begint bij het bespreken van wederzijdse verwachtingen en het geven van vertrouwen.

 

Geloof in elk kind

Elk kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs in een inspirerende uitdagende en veilige omgeving. De Nobelaer biedt kinderen deze ruimte. Het bevorderen van eigenaarschap bij kinderen van hun eigen leerproces bereidt kinderen goed voor op de toekomst. Kinderen die de wereld vanuit hun eigen competenties met vertrouwen tegemoet zien met opgedane ervaring, kennis en vaardigheden (Samen werken-Samen genieten).

 

Professionaliteit

De professionals op de Nobelaer leren van elkaar (erkende ongelijkheid) en blijven zich ontwikkelen. Een professional wordt gekenmerkt door het tonen van initiatief en het meedenken. De samenhang tussen de kwaliteit van de leraar en de resultaten van het onderwijs is sterk. Door samen te werken, heldere afspraken te maken en voldoende ruimte voor individueel talent te creëren bundelen we als team de krachten en talenten om uit te blinken en te onderscheiden.

 

Verbinden & Verbonden

We spelen een steeds grotere rol in de opvoeding van kinderen. Het gaat hierbij om participatie en talentontwikkeling, door het combineren van onderwijs, zorg en opvang.

We streven naar een verbinding van doorlopende ontwikkelingslijnen, mogelijk aanbod van  arrangementen en passende zorg voor het kind die het kind nodig heeft. Dit in een geborgen, veilige maatschappelijk verantwoorde samenleving.

 

Vieren

Vieren waar we trots op zijn hebben we nodig om ons te ontwikkelen en worden we gelukkig van. We vieren de successen van een goed gesprek met een leerling of ouder, een les waarbij kinderen veel geleerd hebben, een goed idee, positieve feedback, een verjaardag, een christelijk feest. We geven het aandacht, want wat je aandacht geeft groeit!

 

Goed en Doordacht Onderwijs door verbinding van:

Het hoofd om te denken in kansen en mogelijkheden voor nu en in de toekomst.

Het hart voor een brede ontwikkeling en oog voor de talenten.

De hand reiken om te begeleiden naar de toekomst.