Schooltijden

De deuren gaan 10 minuten voor aanvang van de lessen open voor groep 1-2. De kleuters kunnen door de ouders of oppas in de groep gebracht worden.

 

De kinderen van groep 3 mogen de 1e twee weken van het nieuwe schooljaar door ouders of oppas in de groep gebracht worden.

 

Om onze onderwijstijd optimaal te gebruiken, gaat de eerste bel om 8.25 uur.

 

De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan op de afgesproken plaats op het plein in de rij staan en met de leerkracht naar het klaslokaal.

 

Tijdens de pauze van 10.15 tot 10.30 uur en voor schooltijd is er vanaf 8.15 uur toezicht op het schoolplein.

 

 

Maantjes en Zonnetjes Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Begin schooldag 8:30 uur 08:30 uur 08:30 uur 08:30 uur 08:30 uur
Einde schooldag  14:30 uur 14:30 uur 12:15 uur 14:30 uur 12:00 uur

Groep 3 t/m 8 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Begin schooldag 08:30 uur 08:30 uur 08:30 uur 08:30 uur 08:30 uur
Einde schooldag 14:30 uur 14:30 uur 12:15 uur 14:30 uur 14:30 uur