Kik

Leerplicht en verzuim

Als uw kind vier jaar wordt mag hij/zij naar school.

 

4 jaar

Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden worden kinderen gedurende hoogstens 5 dagen toegelaten. In de praktijk betekent dit dat kinderen bij ons 5 keer mogen komen wennen. De dagen waarop dit gebeurt, worden in overleg met de ouders gekozen.

 

5 jaar

Vanaf nu is uw kind leerplichtig. Dit betekent dat uw kind nu elke dag naar school moet.

 

Extra vrij

Bij bijzondere familieaangelegenheden zijn wij verplicht uw kind vrij te geven. De inspectie eist dat dit ook schriftelijk wordt vastgelegd. Aanvraagformulieren zijn op school aanwezig. De directeur beslist over het vrijaf geven. Ook wanneer doktersbezoek niet anders dan onder schooltijd kan, zullen wij daaraan meewerken. Meldt u dit s.v.p. wel vooraf bij de betreffende leerkracht.

 

Vakantie

Jaarlijks krijgt u, via de nieuwsbrief en de website, een overzicht van de vakanties. U dient zich hieraan te houden. Wilt u extra verlof, dan kunt u dat aanvragen d.m.v. een formulier. De directeur mag alleen aan uw verzoek voldoen als er sprake is van "gewichtige omstandigheden". Om problemen te voorkomen: Eerst aanvragen en pas daarna boeken! Er wordt nooit toestemming gegeven voor extra verlof in de eerste week na de zomervakantie.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Regionaal Bureau Leerplicht Goeree-Overflakkee: www.goeree-overflakkee.nl