Sociaal emotionele ontwikkeling kind

Een goede sociale ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van een kind om een zelfstandig mens te worden. Op school willen wij niet alleen werken aan het aanbieden en toepassen van kennis.

 

Het samen vieren, respect, saamhorigheid en sfeer vinden we belangrijk op de Nobelaer. We hebben hiervoor onze eigen methode voor sociale-emotionele vaardigheden ontwikkeld. We gebruiken hiervoor de godsdienstmethode Trefwoord. Vanaf schooljaar 2021-2022 werken we met de 7 eigenschappen van Covey.

 

De leerkracht observeert en volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind tijdens de les, de lessen in de speel/gymzaal en het buitenspel. In de groepen 1 t/m 8 wordt de signaleringslijst ‘hart en handen’ van IEP voor sociaal emotionele ontwikkeling twee maal per jaar ingevuld voor de gehele groep.