Kik

Nieuwe ouders en rondleiding

Het bezoeken van een basisschool is een belangrijke periode in ieders leven. Dit geldt voor kinderen, maar ook voor ouders. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool.

Dat is een heel belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer, resultaten, kwaliteit, levensovertuiging en hun visie op hoe kinderen leren. Wij adviseren u om rond het 3e levensjaar op zoek te gaan naar een basisschool voor uw kind(eren). Wanneer u contact opneemt met school kunt u een rondleiding krijgen, waarbij u de sfeer kunt proeven. 

Voorafgaand aan de 4e verjaardag, mag uw kind 5 dagdelen kennis komen maken met de leerkracht en de klasgenoten. Ongeveer twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, belt de leerkracht u op om een afspraak te maken om de eerste keer te komen wennen. Uw kind ontvangt thuis een uitnodiging voor deze eerste kennismaking. De dagen waarop uw kind mag komen wennen, worden in overleg met u afgesproken.

Kinderen die tussen de eerste schooldag na de zomervakantie en 1 oktober 4 jaar worden, kunnen bij ons op school op de 1e schooldag na de zomervakantie beginnen. Voor de ouders van de kleuters is er een apart informatieboekje voor de kleuters.