Kinder MR

In het schooljaar 2012-2013 is de Kindermedezeggenschapsraad (KMR) opgericht.

 

Uit de groepen 6 tot en met 8 zijn twee vertegenwoordigers per groep afgevaardigd.

Zij nemen plaats in de KMR. Deze 6 vertegenwoordigers worden jaarlijks gekozen door hun groep.

 

Onder leiding van één leerkracht wordt er éénmaal per 6 á 8 weken vergaderd. De onderwerpen die worden besproken, kunnen variëren van op een goede manier met elkaar omgaan binnen de school tot aandacht en plannen voor duurzaamheid in de school.

 

En met trots presenteren wij.......de KMR leden van 2019 - 2020. Na de verkiezingsstrijd kregen Sem, Hala, Maud, Milan, Semm en Lotte de meeste stemmen van hun klas. Maud en Semm waren herkiesbaar en wilde graag nog een jaar in de KMR. Zij mogen volgend schooljaar hun klasgenoten vertegenwoordigen. 

 

De kinderen die dit schooljaar (2019 - 2020) deel uitmaken van de KMR zijn: 
Sem, Hallah, Maud, Milan, Semm en Lotte

 

De kinderen die vorig schooljaar (2018 - 2019) deel uitmaakten van de KMR zijn: 
Maud, Semm, Nina, Simon, Chloe en Tessa De kinderen die schooljaar 2017 - 2018 deel uitmaakten van de KMR zijn: 
Tygo, Ruben, Tamar, Tessa, Marcus, Anna en Dagmar.