Kinder MR

In het schooljaar 2012-2013 is de Kindermedezeggenschapsraad (KMR) opgericht.

 

Uit de groepen 6 tot en met 8 zijn twee vertegenwoordigers per groep afgevaardigd.

Zij nemen plaats in de KMR. Deze 6 vertegenwoordigers worden jaarlijks gekozen door hun groep.

 

Onder leiding van een leerkracht wordt er éénmaal per 6 á 8 weken vergaderd. De onderwerpen die worden besproken, kunnen variëren van op een goede manier met elkaar omgaan binnen de school tot aandacht en plannen voor duurzaamheid in de school.

In het schooljaar 2021-2022 zijn Hasan, Jan, Sophie, Sanne, Jesse en Sanne de leden van de kinder-medezeggenschapsraad.