Kinder MR

In het schooljaar 2012-2013 is de Kindermedezeggenschapsraad (KMR) opgericht.

 

Uit de groepen 6 tot en met 8 zijn twee vertegenwoordigers per groep afgevaardigd.

Zij nemen plaats in de KMR. Deze 6 vertegenwoordigers worden jaarlijks gekozen door hun groep.

 

Onder leiding van een leerkracht wordt er éénmaal per 6 á 8 weken vergaderd. De onderwerpen die worden besproken, kunnen variëren van op een goede manier met elkaar omgaan binnen de school tot aandacht en plannen voor duurzaamheid in de school.