Kik

Ouders

De informatie op deze pagina is speciaal bestemd voor ouders. De inbreng van ouders vinden we erg belangrijk. Ouders zijn dan ook altijd welkom op school. En we willen deelname van ouders aan allerlei schoolprojecten en activiteiten zo veel mogelijk stimuleren.

 

NIEUWE OUDERS:

U brengt uw kind voor het eerst naar de basisschool. Een belangrijk moment voor uw kind en voor uzelf! De meeste kinderen vinden het een geweldige uitdaging en willen graag met andere kinderen naar school en daar veel nieuwe dingen leren. U behoort als ouder te weten wat u van de school kunt verwachten en wat de school van de ouders verwacht. Ouders en school spannen zich samen in om het beste uit het kind te halen. Een wederzijdse interesse vinden we een goede basis. Het contact met de leerkrachten is waardevol om het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wat uw kind nodig heeft. We gaan er van uit dat school en thuis niet te scheiden zijn. Om u de gelegenheid te geven op uw gemak aan de school en het onderwijs van de Nobelaer te wennen, staat er in het kopje "Onderwijs" het informatieboekje voor kleuters. Het kan ook handig zijn om tussendoor nog eens iets op te zoeken.