Terugblik 2018-2019

Terugblik 2018-2019

Terugkijkend op het schooljaar 2018-2019 zijn de belangrijkste gebeurtenissen en onderwijskundige vernieuwingen:

 

Afscheid directeur Leny Heemskerk

Na 9 jaar werken heeft juf Leny afscheid genomen van de Nobelaer. Ze is directeur geworden op een andere basisschool waar ze veel nieuwe uitdagingen aangaat.

 

Pensioen Charlotte de Vries

Juf Charlotte heeft na 28 werkzame jaren op de Nobelaer besloten om met pensioen te gaan. Samen met haar man gaat ze nu genieten van de kleinkinderen en leuke uitjes.

 

Kerstwandeling

Voor de eerste keer is de kerstwandeling georganiseerd. De wandeling ging door het hele dorp. De kinderen van de Nobelaer voerden delen van het kerstverhaal op voor alle groepen, ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s die langs kwamen. De kerstwandeling was mooie manier om het kerstverhaal te beleven.

 

Ouderportaal onderwijsbehoeften kinderen

In het ouderportaal zijn de onderwijsbehoeften van de kinderen zichtbaar voor ouders. De onderwijsbehoeften hebben betrekking op diverse aspecten van het onderwijs die een kind nodig heeft tijdens de lessen. Tijdens het startgesprek staan de onderwijsbehoeften van het kind centraal en worden ze met de ouders en kinderen besproken. Als er in de loop van het jaar gesprekken plaatsvinden dan zullen veel punten direct in de onderwijsbehoeften aangepast worden en kunnen ouders dat direct teruglezen.

 

Start- en rapport gesprekken met de leerling

De start- en de rapportgesprekken, ook wel de warme overdracht genoemd, zijn dit jaar gevoerd met de ouders n de kinderen. Alle betrokkenen vonden het fijn om op deze manier de gesprekken te voeren.

 

Cultuureducatie

Alle groepen hebben volgens een vastgesteld programma deelgenomen aan de activiteiten die met het programma  kunsttaart werden aangeboden. De activiteiten varieerden van het volgen van een dansles tot het kijken naar een theatervoorstelling. De kinderen hebben genoten van het aanbod.

 

Koningsspelen

De Koningsspelen zijn dit jaar met de drie basisscholen in Oude-Tonge gevierd. De kinderen hebben op verschillende plekken deelgenomen aan sportieve activiteiten.

 

Pestprotocol

Het pestprotocol is naar aanleiding van de tevredenheidspeiling van vorig schooljaar opgesteld en goedgekeurd door het team, MR en het bestuur. Het protocol is ook besproken met de kinderen.  Het pestprotocol is te vinden op de website van de Nobelaer.

 

Engels

In alle groepen is Engels les gegeven. Veel kinderen weten al veel Engelse woorden, liedjes of versjes.

 

Schoolplan 2019-2023

Het nieuwe schoolplan voor 2019-2023 is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur en de MR. Hierin staan naast de huidige ontwikkelingen talentontwikkeling en techniekonderwijs centraal.

 

Schoolreis groep ½ met als begeleiders groep 8

Groep 1 en 2 zijn op schoolreis geweest naar ‘De Flipjes’. De kinderen van groep 8 hebben samen met de leerkrachten de kinderen van groep 1 en 2 op deze dag begeleid.

 

Schoolreis groep 3-8

De kinderen hebben genoten van de schoolreis naar Bobbejaanland. Het was een flinke busreis maar een heerlijke dag met elkaar.