School op Seef

Veilige deelname aan het verkeer is geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet voor kinderen die nog volop in ontwikkeling zijn. Op de Nobelaer vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich veilig, verantwoord en vaardig in het verkeer kunnen bewegen. Op de Nobelaer wordt daarom jaarlijks veel aandacht besteed aan verkeerseducatie en samen met de gemeente / Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Goeree-Overflakkee, ouders en externe partners spannen wij ons in voor een verkeersveilige schoolomgeving.

 

In onze schoolgids hebben wij een lijst aandachtspunten opgenomen die wij belangrijk vinden.

Twee van de punten die op deze lijst staan, zijn:

  • ZELFSTANDIGHEID EN SAMENWERKING
  • ZELFVERANTWOORDELIJKHEID EN ZELFREDZAAMHEID

 

Onze deelname aan het programma SCHOOL op SEEF van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) ligt in lijn met deze twee punten. Veilige en zelfstandige mobiliteit vergroot immers ook de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen.