Samenwerkingsverband GO

Het samenwerkingsverband heeft een expertiseteam om scholen te ondersteunen bij de begeleiding van kinderen. Het expertiseteam bestaat uit: orthopedagogen, Begeleiders Passend Onderwijs (BPO) en bovenschoolse intern begeleiders. BPO-ers zijn experts die de school ondersteunen bij vragen over kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.

Alle scholen van Goeree-Overflakkee en het samenwerkingsverband werken samen met de gemeente. De samenwerking moet zorgen dat er sprake is van een samenhangend beleid van onderwijs en jeugdzorg voor de kinderen.

 

Contactgegevens Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (PO2811)

Postadres: Postbus 238, 3240 AE MH Middelharnis
Bezoekadres: De rottenburgseweg 23, 3241 XD Middelharnis.
Telelefoonnummer: 0187 - 48 37 77
Website: www.swvgo.nl
Stappenplan onderwijsondersteuning  Stappenplan onderwijsondersteuning ouders/verzorgers