Nieuws van de KMR

Nieuws van de KMR
Notulen kinderMR vergadering, 15 oktober 2019

Aanwezig: Sem, Semm, Lotte, Maud, Hallah, Milan, Meester John
Afwezig:

Juf Yvette heet iedereen welkom.

Afval scheiden
We willen graag een prullenbak met 3 vakken. Dat is makkelijk om afval te scheiden. Één voor plastic, één voor afval en één voor papier.

Nieuwsbrief
In de nieuwsbrief komen de stukjes waarin jullie je voorstellen. Daarnaast spreken we af dat Hallah en Maud een stukje schrijven waarin ze als KMR vragen of iedereen een beker wil meenemen in plaats van een pakje.
Hierbij maken ze de rekensom wat een beker kost en wat kost het als je iedere dag een pakje meeneemt?

Daily mile & GO FIT WEEK
We geven aan dat we de daily mile een beetje saai vinden. Het is een idee om een persoonlijk paspoort te hebben waarin de voortgang van het aantal rondjes wordt bijgehouden.
Het is na de daily mile fijn om even uit te kunnen rusten.
Meester John vraagt Sem en Lotte om te kijken naar het programma Stilzitten als een kikker en er de volgende vergadering meer over te vertellen.
Ze mogen bij meester John langs om het boek te bestellen.

De go fit week is leuk. De spullen in de tassen zijn heel erg leuk. Kunnen

Verjaardag
We vinden het erg leuk dat we een cadeautje mogen uitzoeken bij de meester als we jarig zijn.
Een idee is om als jarige langs de klassen te gaan om de juffen en meester persoonlijk te trakteren, in plaats van de traktatie in het koffiekamertje te brengen.
Bij het langsgaan neemt de jarige een kaart mee waarop de juf of meester hun felicitatie schrijft. De jarige mag 2 kinderen kiezen die meegaan.

Bag2school
Om geld op te halen voor bijvoorbeeld de prullenbakken heeft meesterJohn het idee geopperd om ons aan te melden bij Bag2school. Dit is een actie waarbij oude kleding kan worden ingeleverd en we een bedrag per ingeleverde kilo krijgen.
We spreken af dat Sem en Lotte ons voor die actie aanmelden.

Rondvraag
- Hoe zit het met de nietjes voor de fietsen?

Volgende vergadering is op donderdag 21 november met Juf Monique


--------------------------------------------------------------------------------------
De notulen van de vergadering van 17 september

Notulen kinderMR vergadering, 17 september 2019

Aanwezig: Sem, Semm, Lotte.
Afwezig: Maud, Hala, Milan (i.v.m. bezoek aan Rijksmuseum)

Juf Yvette heet iedereen welkom. Juf Pauli is er vandaag ook bij, omdat juf Yvette en Juf Monique het van juf Irma en juf Pauli overnemen.

Punten tijdens de verkiezing
We bespreken de punten van de kinderen die aanwezig zijn.
Wat opvalt is dat zij veel willen veranderen aan het voetbalveld. Helaas gaat dat niet lukken, omdat dit deel van het veld in bezit is van de gemeente. Omdat ze de afgelopen jaren al veel hebben gedaan aan het veld schatten we de kans klein in dat ze er weer iets aan willen veranderen.

De rode hekken zijn statisch, omdat de verf er van af is. We moeten met meester John bespreken wat we hier aan kunnen doen.

We willen graag een pyjamadag voor de groepen 6/7/8. Dit nemen we op als doel voor dit jaar.

Ook wordt duidelijk dat het licht in de computerhoek te fel vinden. De beeldschermen zijn slecht te zien als de zon schijnt.

Gymlessen
De aanwezigen vinden de gymlessen leuk met juf Romy. Ze merken dat juf Romy er voor geleerd heeft.
Wel vinden ze dat er weinig ruimte is voor eigen inbreng. Het valt hen op dat het vooral oefeningen zijn waarbij ze moeten samenwerken. Juf Yvette legt uit dat dat is om er voor te zorgen dat het hele jaar fijn kunnen gymmen.

Afval scheiden
Het afval scheiden gaat nog steeds niet zo heel goed. We moeten met elkaar nadenken over manieren waarop de klassen het nog makkelijker vinden om het afval te scheiden. Met de smileys stoppen we even, omdat het ons niet lukt om er trouw mee aan de slag te gaan.
Met elkaar komen we tot de conclusie dat het al zou helpen als we allemaal goede prullenbakken zouden hebben. Dat is een punt om te bespreken met meester John.
Semm oppert het idee om geld in te zamelen voor mooie en handige prullenbakken.

Schoolbrengweek
De KMR leden moeten morgen (woensdag 18 september) en vrijdag de klassen rond om het aantal kinderen te turven dat met de fiets of lopend naar school zijn gekomen.
Als de klassen er op de vrijdag voor hebben gezorgd dat er meer kinderen lopend of op de fiets naar school zijn komen mogen ze vrijdagmiddag buitenspelen. Dit nog niet verklappen, want dat is een verrassing voor de kinderen. p

Nieuwsbrief
Het is leuk als iedereen op de Nobelaer weet wie de leden van de KMR zijn. Juf Yvette vraagt daarom of iedereen een stukje wil schrijven voor in de nieuwsbrief. Het hoeven maar een paar regels te zijn.
Een stukje waarin je jezelf voorstelt en waarin je vertelt waarom je in de KMR zit en wat je hoopt te bereiken in de KMR. Het stukje mag gemaild worden naar y.dejong@kbsnobelaer.nl of op papier worden ingeleverd bij juf Yvette.

Doelen voor komend schooljaar
Wat willen we komend jaar in ieder geval bereiken als KMR?
- de rode rekken worden opnieuw geverfd
- er komt een zandloper bij de schommel om wisseltijd eerlijk te verdelen
- we houden een inzamelingsactie voor school
- we houden in de groepen 6-7-8 een pyjamadag.

Huiswerk
- nadenken over hoe we onze verjaardag willen vieren op de Nobelaer. Meester John wil dat de volgende vergadering graag weten.
Ideeën op deze vergadering waren al: met een kaart langs de klassen zodat alle juffen en meesters er iets op kunnen schrijven. Ook willen we iets op het digibord blijven doen. Een taart maken of iets anders op gynzy.

- een stukje schrijven voor de nieuwsbrief en dan inleveren bij juf Yvette.

- nadenken over het scheiden van afval. Wat voor prullenbakken vinden we handig?

--------------------------------------------------------------------------------------
Vergaderdata zijn bekend! 
Het komend schooljaar zal de KMR bij elkaar komen op de volgende dagen. 
 

Vergaderdata KMR          
dinsdag 17 september              

dinsdag 15 oktober                    

donderdag 21 november            

dinsdag 10 december               

donderdag 30 januari               

dinsdag 3 maart                    

donderdag 2 april                     

dinsdag 10 mei                         
donderdag 11 juni                    
dinsdag 7 juli