Activiteitenrooster

1 februari 2023
Inloopmoment parnassys
Vanaf 12:30 uur in het klaslokaal van uw kind(eren).
10 februari 2023
Rapporten mee
16 februari 2023
Carnaval viering
20 t/m 23 februari 2023
10 minuten gesprekken
Hiervoor ontvangt u een uitnodiging van de leerlracht van uw kind(eren) via Parro.
24 februari 2023
Studiedag (alle leerlingen vrij)
27 februari t/m 3 maart 2023
voorjaarsvakantie
8 maart 2023
Inloopmoment parnassys
Vanaf 12:30 uur in het klaslokaal van uw kind(eren).
5 april 2023
Paasviering
5 april 2023
Inloopmoment parnassys
Vanaf 12:30 uur in het klaslokaal van uw kind(eren).
6 t/m 7 april 2023
Studiedag (alle leerlingen vrij) en goede vrijdag
10 april 2023
Tweede paasdag
24 april t/m 5 mei 2023
meivakantie
10 mei 2023
inloopmoment parnassys
Vanaf 12:30 uur in het klaslokaal van uw kind(eren).
15 mei 2023
schoolreis gr 3-7
Groep 1/2 vrij. Groep 8 gewoon school.
16 mei 2023
Aangepaste schooldag, groep 3-7 beginnen om 10:00 uur
Groep 1/2 en 8 beginnen gewone tijd.
18 t/m 19 mei 2023
Hemelvaartsdag + vrije dag
23 mei 2023
schoolfotograaf
24 mei 2023
Bag2school
U kunt uw oude kleding inleveren op school voor het goede doel.
29 mei 2023
tweede pinksterdag
30 mei 2023
studiedag (alle leerlingen vrij)
7 juni 2023
Inloop moment parnassys
Vanaf 12:30 uur in het klaslokaal van uw kind(eren).
14 juni 2023
schoolreis gr 1/2
21 t/m 23 juni 2023
Grote schoolreis gr 8
23 juni 2023
Rapporten mee
26 t/m 29 juni 2023
10 minuten gesprekken
U ontvangt via Parro een uitnodiging voor deze gesprekken.
3 t/m 4 juli 2023
afscheid groep 8 (afhankelijk van diploma uitreiking VO)
Afhankelijk van de diploma uitreikeing van het V.O. organiseren we het afscheid van groep 8 op maandag 3 juli of dinsdag 4 juli. 
6 juli 2023
Groep 8 vrij
7 juli 2023 t/m 18 augustus 2022
Begin zomervakantie