Activiteitenrooster

1 t/m 5 juni 2020
Voorlopig schooladvies gesprek groep 7
1 juni 2020
Tweede Pinksterdag
3 juni 2020
Inloop voor vragen m.b.t. ouderportaal
Alle ouders van de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 zijn van harte welkom tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Zij kunnen vragen stellen over de gegevens op het ouderportaal. 
4 juni 2020
Dag van de overblijfjuffen
Een dag om de overblijfjuffen in het zonnetje te zetten. 
8 t/m 12 juni 2020
Cito toetsen
groep 1 t/m 7 
12 juni 2020
Creamiddag
groep 3 t/m 8 
15 t/m 19 juni 2020
Cito toetsen
groep 1 t/m 7 
23 t/m 25 juni 2020
Kamp groep 8
26 juni 2020
Studiedag
De kinderen zijn vrij. 
3 juli 2020
Rapport mee
groep 3 t/m 7 
8 juli 2020
Rapportgesprekken
groep 1 t/m 6