Terugblik 2017-2018

Terugblik 2017-2018

Terugkijkend op het schooljaar 2017-2018 zijn de belangrijkste gebeurtenissen en onderwijskundige vernieuwingen:

 

Ouderportaal

ParnasSys is het administratie en leerlingvolgsysteem dat wij gebruiken. In dit leerlingvolgsysteem zit een ouderportaal, waar ouders kunnen inloggen om gegevens van hun kinderen te bekijken. Vorig jaar zijn we gestart om de resultaten van de methode-gebonden toetsen naast de Cito-toetsen zichtbaar te maken. Dit schooljaar zijn de onderwijsbehoeften in het ouderportaal zichtbaar geworden. De onderwijsbehoefte kan betrekking hebben op diverse aspecten van het onderwijs, zoals de instructie, de leerstof, de leertijd, de feedback, de werkvormen, de motivatie of de leeromgeving. Het is ons doel om samen met de ouders, de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.

 

Zien

Zien is een observatie-instrument wat gekoppeld is aan ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Hier brengen we het sociaal emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m 8 in kaart.

Dit schooljaar hebben de leerkrachten scholing gevolgd en is dit instrument verder geïmplementeerd met als doel een nog beter inzicht in het sociaal-emotioneel functioneren van de groep en de leerling te krijgen. De leerkrachten geven de lessen, vanuit de methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling, die aansluiten bij de uitkomsten van het instrument.

Uitblinkers: Groep 9

Voor het 3e jaar was er les in ‘Groep 9’ voor de leerlingen uit groep 3 t/m 8. Er werd gewerkt aan projecten zoals bouwen, astronomie, het menselijk lichaam, de toekomst en kleuren, waarbij het aanspreken van motivatie en creativiteit aan de orde kwamen, maar ook hoe geef je goede kritiek en hoe ga je er zelf mee om.

 

Kinderboekenweekproject

Tijdens de Kinderboekenweek is het thema ‘kriebelende beestjes’ uitgewerkt. Het project werd afgerond met een tentoonstelling. In alle groepen waren presentaties van de activiteiten. Veel ouders en andere belangstellenden bezochten de avond en maakten de afsluiting tot een groot succes. 

 

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Op woensdagochtend 1 november bracht een team van de KRO-NCRV een bezoek aan onze school. De presentator Cielke Sijben vertelde in de centrale hal aan alle leerlingen van de school over het thema Allerzielen.  Het team van de KRO-NCRV bezocht de groepen en enkele leerlingen uit groep 8 werden uitgenodigd voor een gesprekje.  De leerlingen versierden een fotolijstje en kregen een kaarsje. De opnames zijn uitgezonden via sociale mediakanalen.

 

Creamiddagen

Dit jaar hebben we 4 creatieve middagen gehad met de thema’s: sporten en bewegen, winter, sinterklaas en dieren. De kinderen konden met verschillenden technieken aan de slag zoals boetseren, schilderen, papier en constructie.

 

Kerstviering

Dit jaar vierden we het kerstfeest met de kinderen in de groep en hadden we een heerlijk kerstdiner. Na afloop van het diner kwamen de ouders luisteren naar een muzikale afsluiting in de groep van zoon of dochter.

 

Weerbaar zijn doe je zo!

Groep 6 en 7 hebben deelgenomen aan het project over keuzes maken.  De kinderen hebben verhalen gehoord over roken, drinken en drugs die veel indruk op hen hebben gemaakt.

 

Kwaliteit onderwijs

De onderwijsmanager heeft in februari 2018 een onderzoek uitgevoerd naar het pedagogisch en didactisch handelen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het pedagogisch klimaat op De Nobelaer erg goed is. Met een aantal aandachtspunten zoals: meer interactie tussen leerling-leerling en krachtiger feedback geven, gaat het team aan de slag om de kwaliteit van het onderwijs op niveau te houden.

 

Schoolreis

Groep 1 en 2 zijn op schoolreis geweest naar de speeltuin ‘De Flipjes’. De kinderen van groep 8 hebben de kinderen van groep 1 en 2 op deze dag begeleid, samen met de leerkrachten. Groep 3 t/m 8 zijn naar Duinrell geweest en hebben genoten van alle attracties en het mooie weer.

 

Koningsspelen

Tijdens de koningsspelen hebben alle basisschoolkinderen meegedaan met de activiteiten in en rond de drie basisscholen en sportverenigingen in Oude -Tonge. De kinderopvang en de peuterspeelzaal hebben deelgenomen aan het spellencircuit.

 

Feest juf Charlotte

Juf Charlotte is 25 jaar juf en dat is gevierd met een groot feest. De juffrouw en haar man werden met paarden en een koets opgehaald door de kinderen. Haar man, kinderen en kleinkinderen waren er de hele dag bij. Na een warm onthaal gingen de kinderen spelletjes doen. Alle activiteiten stonden in het teken van sprookjes. Aan het einde van de middag kreeg de juf mooie cadeaus van de kinderen en de collega’s.

 

Schoolfeest

Het schoolfeest ging over een sprookjesboek dat door de war was gegaan. De kinderen voerden allemaal bijzondere sprookjes op in de Grutterswei. De toneelstukjes waren prachtig om te zien en de twee voorstellingen waren een groot succes.

 

Cultuureducatie

Dit school jaar hebben alle groepen structureel cultuureducatie gehad met het programma Kunsttaart en zijn ze in aanraking gekomen met onder andere muziek, dans, drama en media. De onderdelen waren, cultureel erfgoed, beeldend, muziek, drama, media en literatuur. Niet alleen leuk maar ook gebaseerd op de kerndoelen waaraan de school moet voldoen. De ouderraad heeft bijgedragen aan de kosten (voor het vervoer) om deze activiteiten te organiseren.

 

Nieuwe methode Veilig leren lezen

Groep 3 heeft dit jaar voor het eerst met de nieuwe methode ‘Veilig leren lezen’ kim versie gewerkt. De kinderen leren om zoemend te lezen en hebben gewerkt met de magnetische letterdozen.

 

Mediawijsheid

In alle groepen hebben de kinderen, in de week van de mediawijsheid, lessen uit het nationaal mediapaspoort gekregen. Het team heeft een visie opgesteld over het gebruik van social media. Het concept voor het beleid is klaar.

 

Specialisatie

Meester Michael volgde de opleiding tot talentbegeleider en heeft deze bijna afgerond. Juf Mirjam deed het 2e jaar van de opleiding voor bewegingsonderwijs en Juf Anne het 1e jaar van deze opleiding.

 

Cito leerlingvolgsysteem

Het team gebruikt naast Parnassys ook het leerlingvolgsysteem van Cito. De resultaten van de Cito toetsen worden in dit systeem ingevoerd. De leerkrachten hebben dan direct een goede analyse welke onderdelen in de groep of bij een leerling nog extra aandacht nodig hebben.