Team

               

Directeur a.i.

Mischa Put                              Aanwezig op maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag

 

De directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op De Nobelaer. Zij houdt zich bezig met organisatorische zaken, beleid, etc. Zij onderhoudt het contact met de voorzitter van het bestuur, de medezeggenschapsraad en directies van andere scholen. Tot haar takenpakket behoren ook het personeelsbeleid, de financiën en huisvesting.

 

Onderwijsmanager

Mischa Put                                         Aanwezig op dinsdag, woensdag- en donderdagochtend

 

De directeur wordt ondersteund in haar taken door de onderwijsmanager. Samen met de directeur is de onderwijsmanager verantwoordelijk voor de kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs op De Nobelaer. De onderwijsmanager geeft samen met de directeur vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het onderwijs. Zij is verantwoordelijk voor professionalisering van het team en het begeleiden van Passend Onderwijs. De onderwijsmanager heeft in principe geen lesgevende taken.

 

Intern begeleiders

groep 1-3

Inge Noordzij                                   

groep 4-8

Tineke Sieliakus                              

 

De intern begeleider is er om de leerkracht te ondersteunen in de zorg voor de kinderen en de onderwijsresultaten. De ontwikkeling van de kinderen van elke groep worden op vaste momenten besproken. De intern begeleider analyseert leer en/of gedragsproblemen en onderzoekt welke onderwijsbehoeften een kind heeft en hoe het kind geholpen kan worden. Zij onderhoudt de contacten met de externe instanties die het kind onderzoeken. Er is een Intern begeleider voor de onderbouw en midden-bovenbouw.

 

Leerkrachten

Juf Charlotte de Vries                   

Juf Vanessa Holleman                   

Juf Irma van der Zande                                        

Juf Pauli Plaisier                              

Juf Marleen van Noort

Juf Anne van Rumpt      

Juf Inge Noordzij

Juf Monique Rijk

Juf Noor Wortel            

Juf Tineke Sieliakus                        

Juf Yvette de Jong      
Juf Nathalie Bosman                    

Meester Michael Schellevis        

 

De leerkrachten hebben de directe verantwoordelijkheid voor één van de groepen in de school. Zij kunnen fulltime of parttime werken in de groep.
                  

Leerkrachten met een extra taak

De school heeft drie leerkrachten met een extra taak (LB-functie): meester Michael, juf Tineke en juf Monique. Zij hebben scholing gevolgd in een specifiek vakgebied. Zij zijn mede beleidmakers en een vraagbaak om de andere leerkrachten te helpen.

Juf Tineke is rekencoördinator en juf Monique is NLP-coach. Meester Michael heeft zich verdiept aan het onderwijs aan uitblinkers en leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging. Daarnaast heeft hij de opleiding ‘Rots en Water’ gevolgd. Dat is een sociaal emotioneel programma dat kinderen helpt weerbaarder te worden. Elk jaar wordt het programma in groep 7 gegeven door meester Michael.

 

Organisatieondersteuner

Erica Janssen                                    

 

Onze organisatieondersteuner verricht allerlei werkzaamheden in de school. Zo beheert zij het magazijn, onderhoudt de materialen in en op het schoolplein, kopieert en verricht ondersteunende werkzaamheden voor de leerkrachten. Daarnaast begeleidt zij ook leerlingen onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht.

 

Vertrouwenspersoon

Charlotte de Vries

 

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s met een vertrouwelijke vraag of klacht over de school. De gesprekken met de interne vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk.

 

Aandachtsfunctionaris

Monique Rijk

 

De aandachtsfunctionaris kindermishandeling beschikt over benodigde vaardigheden en kennis om een zorgproces af te wikkelen volgens de Wet Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. De aandachtsfunctionaris functioneert als contactpersoon voor algemene informatie en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Extern betrokkenen bij het team

Begeleider Passend onderwijs: Marjolein Moeliker

Ontwikkelingspsychologe: Willemienke Bal-Arensman

 

 

Verder bieden wij plaats aan stagiaires van de PABO Thomas More en het Albeda College.