Partners

In het schoolgebouw van De Nobelaer is een peutergroep in samenwerking met het Kinderpaleis. Door samen te werken zorgen we ervoor dat de overgang van peutergroep naar basisschool in elkaar overvloeit.

 

Daarnaast werken wij samen met de buitenschoolse opvang voor het overblijven en de opvang na schooltijd.

 

Verder onderhouden wij contacten met de schoolmaatschappelijk werk en andere instanties zoals Centrum Jeugd en Gezin en Team Jeugd en Gezin.