Vooruitblik 2018-2019

Vooruitblik 2018-2019

 

Schoolplan

In het aankomende schooljaar is de voorbereiding voor het nieuwe schoolplan 2019-2023.

 

Differentiëren leerstofaanbod

Voor de kinderen  differentiëren we het leerstofaanbod. Dat wil zeggen dat we de kinderen werk geven dat past bij hun niveau. Zo kan er meer geoefend worden en  bij de leerstof die beheerst wordt gaan versnellen. In het  digitale programma Snappet (voor rekenen en spelling)  zet de leerkracht de doelen klaar. Leerlingen gaan ook zelf doelen opstellen.

 

Differentiëren instructie

Na een toets of een les schrijven de leerkrachten in de werkmap, welke kinderen nog een keer het lesdoel aangeboden moeten krijgen. Tijdens de verlengde instructie of zelfstandig werken leggen ze de kinderen de lesstof nog een keer uit.

 

Mediawijsheid

In alle groepen krijgen de kinderen de lessen van de week van de mediawijsheid zodat ze hun mediapaspoort kunnen halen. Het is een doorgaande lessencyclus die kinderen leert hoe ze veilig omgaan met internet en sociale media. Vorig schooljaar is het team gestart met het ontwikkelen van beleid voor mediawijsheid. In het beleid komen duidelijke afspraken voor het gebruik van social media op school. Het team gaat het beleid voor mediawijsheid verder uitwerken dit schooljaar.

 

Wetenschap en Techniek

In 2020 is iedere basisschool in Nederland verplicht om wetenschap & technologie (W&T) aan te bieden. Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Eilandelijk gaan we met het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs een visie opstellen.

W&T is een manier van kijken naar en benaderen van de wereld. Vanuit hun verwondering en nieuwsgierigheid stellen kinderen vragen of signaleren ze problemen of behoeften. Bij W&T-onderwijs leren kinderen antwoorden te (onder)zoeken op vragen en oplossingen te bedenken voor problemen. Kinderen leren al doende het onderzoeks- en ontwerpproces te hanteren en zich daarbij denkwijzen eigen te maken. 


Bezoek aan de kerk

In de week voorafgaand aan  Pasen gaan alle groepen een bezoek brengen aan Onze Lieve Vrouw Hemelvaart kerk. De leerlingen krijgen van de pastor een rondleiding en horen het paasverhaal.

 

Schoolreis/Kamp

De groepen 1 t/m 8 gaan weer op schoolreis en groep 8 op kamp.

 

In het nieuwe schooljaar worden de volgende onderwerpen verder ontwikkeld:

  • burgerschap
  • begeleiden van hoog- en meerbegaafde kinderen en ontwikkelen van hun executieve functies
  • mediawijsheid beleid implementeren
  • Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) implementeren