Terugblik 2016-2017

Terugkijkend op het schooljaar 2016-2017 zijn de belangrijkste gebeurtenissen en onderwijskundige vernieuwingen:

 

Overdrachtsgesprekken

Bij de start van het schooljaar zijn we begonnen met de overdrachtsgesprekken met de ouders. De nieuwe leerkracht en de ouders bespreken met elkaar de verwachtingen voor het nieuwe schooljaar.

 

Schoolfruitproject

We hebben deelgenomen aan het EU schoolfruitproject. Twintig weken lang hebben we gratis fruit ontvangen. Het fruit eten wordt gestimuleerd tijdens de pauze op woensdag, donderdag en vrijdag.

 

Certificaat Welbevinden en sociale veiligheid

De Nobelaer heeft het vignet Gezonde School behaald met het thema ‘Welbevinden en sociale veiligheid’. We dragen zorg voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen.

 

Nieuwe methode Taal/Spelling

Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe methode voor spelling en taal voor groep 4 t/m 8.

 

Sociale veiligheidsplan

Het sociale veiligheidsplan is dit jaar opgesteld en goedgekeurd door de MR. Het veiligheidsplan is in te zien op de website van De Nobelaer.

 

Ouderportaal

ParnasSys is het leerlingvolgsysteem dat wij gebruiken om leerlingen te volgen. In dit leerlingvolgsysteem zit een ouderportaal, waar ouders informatie over hun kinderen kunnen inzien. Dit jaar zijn we gestart om “naast de Cito toetsen” de methodegebonden toetsen zichtbaar te maken. Het is onze visie om als school, samen met de ouder(s)/verzorger(s), de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.

 

Zien

Zien is een observatie-instrument wat gekoppeld is aan ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Hier brengen we het sociaal emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m 8 in kaart.

De leerkrachten hebben scholing gekregen en volgend schooljaar wordt dit instrument verder ge?mplementeerd en opgestart, met als doel een nog beter inzicht in het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling te krijgen en de sterke kanten te benutten.

 

Snappet

In de groepen 6, 7 en 8 is dit schooljaar gewerkt met het digitale reken- en spellingprogramma Snappet. Het programma is geïnstalleerd op de tablets waar de kinderen individueel op werken. De kinderen kunnen individueel gevolgd worden door de leerkracht en direct gerichte hulp krijgen tijdens de les. In groep 5 is het werken met het programma Snappet versneld ingevoerd zodat zij er ook dit schooljaar al mee konden werken. De ouders hebben een les kunnen volgen om kennis te maken met het programma Snappet.

 

Groep 9

Voor het 2e jaar was er les in groep 9 voor de leerlingen uit groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8. Er werd gewerkt aan projecten zoals bouwen, de toekomst en kleuren, waarbij het aanspreken van motivatie en creativiteit aan de orde kwamen, maar ook hoe geef je goede kritiek en hoe ga je er zelf mee om.

 

Kinderboekenweek

Tijdens de Kinderboekenweek is er in de groepen 4 t/m 8 een voorleeswedstrijd georganiseerd. In de school is een boekenmarkt gehouden en kon iedereen een mooi boek kopen.

 

School op Seef

We hebben het 2e School op Seef label uitgereikt gekregen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen. We besteden in een doorgaande lijn veel aandacht aan de verkeersveiligheid. In groep 7 en 8 hebben alle kinderen het theorie en praktijkexamen voor Verkeer gehaald.

 

Kerstviering

Dit jaar vierden we het kerstfeest met ouders en kinderen in de Rooms Katholieke Kerk ‘Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart’. Groep 8 beeldde tijdens tijdens de viering het kerstverhaal uit.

 

Muziek

Elke week gaf een muziekdocent les in groep 4 waarbij iedere vier weken een ander instrument centraal stond. Ondertussen leerden de kinderen met al die instrumenten luisteren naar de muziek, meelezen met muziek, muziek maken met instrumenten en nog veel meer.

 

Classic Express

Groep 5 heeft meegedaan aan de landelijke De Muziekwedstrijd en de eerste prijs voor scholen gewonnen. De Classic Express is, twee dagen (6 voorstellingen), exclusief voor de Nobelaer gekomen.

 

Weerbaarheidstraining

Kinderen komen zowel binnen als buiten de school in sociale situaties terecht, waarbij ze het soms moeilijk vinden om goed te reageren. Alle leerlingen van groep 7 hebben de weerbaarheidstraining Rots en Water gevolgd.

 

Project roken, drinken en drugs

Groep 6 en 7 hebben deelgenomen aan het project over roken, drinken en drugs. De kinderen hebben verhalen gehoord die veel indruk op hen hebben gemaakt.

 

Schoolreisje

Groep 1 en 2 zijn op schoolreisje geweest naar de speeltuin “De Flipjes”. De kinderen van groep 8 hebben de kinderen van groep 1 en 2 op deze dag begeleid samen met de leerkrachten. Groep 3 t/m 8 zijn een dag naar Duinrell geweest en hebben genoten van alle attracties.

 

Koningsspelen

Tijdens de koningsspelen hebben alle kinderen meegedaan met de activiteiten in en rond de basisscholen in Oude Tonge.

 

Afscheid meester Adrie

Aan het einde van het schooljaar hebben we het afscheid gevierd van meester Adrie. Na 43 jaar gaat de meester genieten van zijn vrije tijd. Meester Adrie heeft veel kinderen en zelfs ouders van kinderen op De Nobelaer een heel fijne schooltijd gegeven en we zullen hem enorm gaan missen.