Remedial teaching

De resultaten van de leerlingen worden drie keer per jaar besproken in de groepsbespreking door de leerkracht met de intern begeleider. De leerkrachten kunnen dan aangeven welke leerlingen eventueel in aanmerking komen voor extra hulp. De intern begeleiders geven een paar uur per week remedial teaching voor technisch lezen en rekenen. Zij bekijken welke leerlingen de hulp nodig hebben en ingedeeld worden voor remedial teaching.