vergaderverslagen

Hier vindt u de verkorte notulen van de vergaderingen om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en agendapunten. 


MR cursus - 30 oktober 2019 

We hebben als MR een cursus gevolgd, bij het CNV, om ons nog verder te verdiepen in de regelgeving en mogelijkheden als MR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen MR (medezeggenschapsraad) 11 oktober 2019

 

De inspectie is geweest. De inspecteur was zeer te spreken over onze school. We hebben een GOED gekregen! Dat betekent dat we ons als school profileren boven andere scholen. Met name de zicht op ontwikkeling van de leerlingen was erg goed. We zijn hiermee een voorbeeld voor de andere scholen. De inspectie komt nu pas weer na 4 jaar terug! We zijn hier als school uiteraard erg trots op.

 

Wanneer het inspectierapport binnen is, zal dit rapport geplaatst worden op de site ter inzage.

 

Het gedragsprotocol is opgezet. Deze hebben we uitvoerig doorgenomen. Er komt een aparte nieuwsbrief hierover. Het protocol wordt op de website gepubliceerd. 

 

De Nobelaer gaat dit schooljaar starten met “Parnassys schoolkassa”. Dit houdt in dat de financiën digitaal geregeld gaan worden. Denk aan de vrijwillige bijdrage, schoolkamp, schoolreis, e.d. De ouders zullen hier op korte termijn een brief met uitleg vanuit de school over krijgen. 

 

We hebben het ook nog over de ouderbetrokkenheid gehad binnen de school. Voorheen kregen de ouders een lijst mee om zich op in te tekenen voor de activiteiten. Dit jaar is deze lijst niet meegegeven om verschillende redenen. Er wordt binnen de school gekeken hoe er dit schooljaar vorm aan gegeven kan worden. 

 

De volgende bijeenkomst is 30 oktober. De MR heeft dan een cursusavond.

De volgende vergadering is 13 november.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen MR (medezeggenschapsraad) 17 september 2019

 

De eerste vergadering van de MR is weer een feit!

 

Op 30 september en 1 oktober komt de inspectie op school. Dit staat los van het inspectiebezoek van vorig schooljaar. Dezelfde inspecteur die er vorig schooljaar was komt nu wel weer een kijkje nemen bij ons op school. We zijn benieuwd!

 

De GMR wil dit schooljaar o.a. aan de slag gaan met de volgende onderwerpen;

  • Gedragsprotocol
  • Communicatie naar ouders
  • Schooltijden beleid
  • Gymtijden

 

De volgende vergadering is op vrijdag 11 oktober 2019